top of page

Kalila Stuudio makse- ja treeningtingimused hooaeg 2023/2024

Kalila Stuudio treeningtingimused


1. Käesolevate tingimustega nõustumisel registreerimisvormis on Kliendi ja Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) vahel sõlmitud leping.


2. Käesolev leping kehtib kuni trennihooaeg 2023/2024 lõpuni, 31. maini 2024 (kui ei lepita kokku teisiti).


3. Kliendil on õigus osaleda Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) treeningutes vastavalt oma poolt valitud Trennipaketile.


4. Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) vastutab teenuse osutamise ehk treeningtundide läbiviimise eest vastavalt stuudio kodulehel väljatoodud tunniplaanile. Kui treeneril on mõjuval põhjusel või haigestumise tõttu võimatu treeningut läbi viia, toimub treening ikkagi tunniplaani järgsel ajal ning seda viib läbi asendustreener, kui ei ole teatatud teisiti.

 
5. Treeningu mittetoimumisest erakorralistel põhjustel teavitatakse klienti esimesel võimalusel.


6. Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) klient käitub viisakalt ja hoolivalt oma stuudiokaaslaste ja treeneri suhtes ning hoiab stuudio ruume ja inventari heaperemehelikult.


7. Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) treeningutes on keelatud osaleda haigena või haigustunnustega. Vigastusega trennis osalemine toimub kliendi oma vastutusel ning vigastusest tuleb teavitada treenerit enne trenni algust.

8. Kalila Stuudiol (TAKIMA OÜ) on õigus muuta makse- ja treeningtingimusi ning hinnakirja teavitades Klienti sellest ette 30 kalendripäeva.


Kalila Stuudio maksetingimused


1. Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) treeningute eest saab tasuda kuu või 1 treeningu kaupa.


2. Trennide eest saab tasuda arve alusel pangaülekandega (arve saadetakse emailile 1. kuupäeval, va. esimesel trennikuul/lepingu sõlmimise kuul), sularahas kohapeal või Stebby kaudu.


3. Kuutasu tuleb maksta kalendrikuu 10. kuupäevaks (k.a). Hilisemas maksetähtajas tuleb eraldi kokku leppida.


4. Maksetähtaja ületamise ja/või sellest teatamata jätmise korral on Kalila Stuudiol (TAKIMA OÜ) õigus lisada kuutasule 10.00 € (kümme eurot).


5. Kuutasu kehtib ühe kalendrikuu jooksul. Kuutasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata. Erandiks on treeningud, mis on kasutamata jäänud vähemalt 7 päeva kestva haiguse tõttu, mille kohta tuleb esitada arstitõend.


6. Kasutamata jäänud treeninguid on võimalik järele teha 30 kalendripäeva jooksul teistes Kalila Stuudio tundides (va. projektigrupi treeningud) lisaks oma tavapärastele treeningutele. Selles tuleb eelnevalt treeneriga kokku leppida.

 
7. Kui soovid Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ) treeningutest loobuda, peab teatama sellest ette 30 kalendripäeva.


8. Uue kliendi esmakordne treening Kalila Stuudios (TAKIMA OÜ) loetakse proovitreeninguks ja see on tasuta. Treeningutega liitumise korral ei arvata seda treeningute kuutasu sisse ega sellest maha.


9. Isikuandmete vastutav töötleja ning kokkuleppe sõlmija on Kalila Stuudio (TAKIMA OÜ), kes tagab oma klientide isikuandmete turvalisuse.

      

Kontaktinfo

Lisainfo kalilaoriental@gmail.com või telefonil +372 53730575

Kirsi Mari Laan

Kalila Stuudio

TAKIMA OÜ

Reg. 12516559

Arnika tee 35, Tallinn 11912  

bottom of page